Beautiful Distress, expo Nieuw Dakota

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/11/37743772885_80dc874e2a_b-1000x1000.jpg

The Raft , artists

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/24188501978_bcfd032fb5_b-1000x750.jpg

The Raft , book

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/37331887264_e21a4713ab_b-1000x750.jpg

Book

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/38040626851_93b44dd071_b-750x1000.jpg

The Raft , Oostende

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/26264305339_f31eb5125f_b-562x1000.jpg

The Raft , Oostende

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/38040586871_b13e23f589_b-562x1000.jpg

The Raft , Oostende

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/26264293219_69ed7fdc52_b-996x1000.jpg

The Raft , Oostende

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/24188414318_d6010ec100_b-562x1000.jpg

The Raft , Oostende

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/37331834394_1e8cdc44d9_b.jpg

The Raft , Oostende

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/26264290449_26b7383bde_b-996x1000.jpg

The Raft Oostende

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/10/37599121460_9656541499.jpg

The Collection as Time Machine, Boijmans Van Beuningen , Rotterdam

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/07/36221633956_03fc3e2bb4_b-1000x750.jpg

Natura Plastica, curator Memmo Grilli @ Blindarte Milano

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/07/34826964194_c96037764f_b-1000x1000.jpg

Natura Plastica, curator Memmo Grilli @ Blindarte Milano

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/07/34826963224_08f6acbc89_b-1000x1000.jpg

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/06/35303535246_57df4e9d36_b.jpg

ART/CLE. Nummer 18/ 2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/06/34918968101_8039b8edb4_b-750x1000.jpg

ART/CLE. Nummer 18/ 2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/06/34240185393_34abd6866a_b-750x1000.jpg

ART/CLE. Nummer 18/ 2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/06/34662951700_1e0430d67e_b-750x1000.jpg

Köln Art Fair @ fonsweltersgallery

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/33436035204_33f9acb5e4_b-1000x562.jpg

Köln Art Fair @ fonsweltersgallery

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/34237323096_e580a4bac2_b-1000x562.jpg

Köln Art Fair @ fonsweltersgallery

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/34277909155_60a7b5b1c5_b-1000x562.jpg

Details

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/33390855110_d2717a0650_b-562x1000.jpg

Details

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/32932468764_1f28454c44_b-562x1000.jpg

Details

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/33775579155_5e3a20eae0_b-562x1000.jpg

Details

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/33775577135_31dc8afa61_b-562x1000.jpg

Details

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/32962429373_e9019c311e_b-562x1000.jpg

Details

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/33618909182_8456b33ecf_b-562x1000.jpg

Details

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/32932466804_1f7042ce4a_b-1000x562.jpg

Details

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/33646035561_e9ca9c5b17_b-562x1000.jpg

2002 Prince Willem, my father as model. @Schunck Museum Opening : paint it soft

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/33618800712_bf5418fa8b_b-1000x750.jpg

1998 ..today at the show: Soft Painting..Schunck Museum Heerlen.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/04/33390461090_31db33f563_b-1000x750.jpg

New Magazine presentation in Hong Kong

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/03/33561354846_f72e959c70_b-562x1000.jpg

New Magazine presentation in Hong Kong

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/03/33561354706_60fe81a664_b-1000x562.jpg

New Magazine presentation in Hong Kong

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/03/33218690690_6acc1b914b_b-562x1000.jpg

New Magazine presentation in Hong Kong

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/03/32759318704_4c6f409be4_b-1000x562.jpg

New Magazine presentation in Hong Kong

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2017/03/33472889581_d68d8af1ec_b-562x1000.jpg

Redefining Realness. Multi Media evening @ De Balie . See screening : debalie.nl

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/12/31677050115_4ef58ae482_b-1000x750.jpg

Redefining Realness. Multi Media evening @ De Balie . See screening : debalie.nl

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/12/31304648820_654ef4d842_b-750x1000.jpg

Redefining Realness. Multi Media evening @ De Balie . See screening : debalie.nl

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/12/31677049915_00458c33e5_b-1000x799.jpg

Redefining Realness. Multi Media evening @ De Balie . See screening : debalie.nl

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/12/31640141106_589cf76a60_b-1000x750.jpg

Redefining Realness. Multi Media evening @ De Balie . See screening : debalie.nl

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/12/31561653361_9d0028db99_b-1000x562.jpg

Redefining Realness. Multi Media evening @ De Balie . See screening : debalie.nl

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/12/31531065972_dc6f1bbfe1_b.jpg

Redefining Realness. Multi Media evening @ De Balie . See screening : debalie.nl

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/12/31531065912_68831e0db8_b.jpg

Redefining Realness. Multi Media evening @ De Balie . See screening : debalie.nl

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/12/30867083093_62f6d29d05_b1.jpg

Redefining Realness. Multi Media evening @ De Balie . See screening : debalie.nl

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/12/30867083093_62f6d29d05_b.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31266400816_fd9b7f8bf9_b-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30934490890_a6b8823175_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31266398866_2c03891a90_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31266398776_75992b2371_b-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31266398706_521d8c5fd7_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31158448282_bf1b13c3cb_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31158448222_424a09f4c4_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31187829251_e1f883e005_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31187828961_b61ecdba18_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30494767003_ebb8b42b92_b-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30494766963_e54595e4f6_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind….(studio H F ) ‘redefining realness’ 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30480669654_f257033bf2_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio …….) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31176118781_4444fc6bb7_b-562x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio …….) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31176118771_dfd2765841_b-562x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio …….) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31146744052_e8366aeac6_b-1000x562.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio …….) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30469094814_c411bed259_b-562x1000.jpg

Invitation

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31176103781_732c28ec7c_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio ……) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30469061714_85487c66a4_b-562x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio …..) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31254533156_d942893fc5_b-750x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio …..) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30922860370_9a1954d1df_b-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio …..) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30483103473_6b826a9ae3_b-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio …..) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31176083601_a9efd12822_b-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio ….) Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31254512696_1dce402378_b-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio ….) Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/31254512626_7c83268cb9_b-562x1000.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio B J A) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30469029924_a84239fbdd_b2-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio B J A) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30469029924_a84239fbdd_b1-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind…(studio B J A) ‘Redefining Realness’ @ galerie Fons Welters 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/11/30469029924_a84239fbdd_b-1000x750.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30571270091_c6115228cc_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30571270071_d410c9f115_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30542391262_719c58b32d_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30542391062_89f46ec081_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30025693903_54cfc48274_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30025693843_9ddbd7b2d3_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30623086696_3020c8dc27_b-1000x750.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30571269781_1e0c2efb5f_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30571269721_d600894e71_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30542390772_2e4181d750_b-563x1000.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30025693493_e84fa03829_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30623086016_ba0289d34c_b-750x1000.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30359481570_165a12ac24_b-1000x750.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30025692943_351204f49e_b-563x1000.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30571269391_4aae3b8802_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30542390152_7a9b97d304_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30542389992_205230cb5b_b-1000x562.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30359481440_bf4d00026f_b-750x1000.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30025692893_100ea7f929_b-1000x563.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30623085496_9c21393df7_b-1000x562.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30571268961_581f0d6598_b-563x1000.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30623085116_e9ee1835b4_b-1000x750.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30542389422_3a2ff2f6ae_b-562x1000.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30025692193_66d110454a_b-1000x750.jpg

Every(wo)man 2016 Hoog Catharijne, muzirk theater voorstelling. 60 min Nora Fischer, Cheryl Moenen, Raphael Vanoli … en anderen…….

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/10/30025692183_b92a3544a0_b-563x1000.jpg
An update to the website

An update to the website

For several years this website has been automatically accumulating the traces that Berend Strik has left on the internet. While many of these traces have been images which Berend made sure this website could find easily, other traces are the organic result of the internet doing its job—unauthorised mentions of Berend and his work from all corners of the globe.

This website has today just evolved to become better at aggregating Berend's life and work online, with the added ability to collect texts.

Working-Shop Berend Strik en Aziz Bekkaoui opened in Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/09/Public-Works-2016-Berend-Strik-en-Aziz-Bekkaoui-c-Robin-Theel-e1471352125989-800x5201.jpg

After the Death of James Lee Byars, groupshow De Nederlandsche Bank, Amsterdam.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29340176145_d9c0b3bc5c_b-1000x750.jpg

After The Death of James Lee Byars, groupshow De Nederlansche Bank , Amsterdam

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29261349121_de2a1db083_b-1000x750.jpg

After The Death of James Lee Byars , groupshow Amsterdam

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29052831390_6962ac6078_b-1000x750.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/28708189654_f0464056df_b-562x1000.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29331135235_e44c6e71b4_b-1000x750.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/28708188624_c6b3526f81_b-1000x750.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/28708188564_143297c9d3_b-562x1000.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/28710366543_6d84c58df7_b-1000x562.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29252355521_d0418a7a35_b-750x1000.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29043640430_f7f7063007_b-1000x562.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/28708187734_f85d79ed3b_b-1000x562.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/28710364663_f586aec155_b-1000x562.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/28710364593_333305741a_b-1000x750.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29252354791_75875ba809_b-562x1000.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29297512006_3949bae3cf_b-1000x750.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29297511936_c6f012cb8b_b-1000x750.jpg

Public Studio Working Shop Hoog Catharijne Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29043637730_a7b4e2b4b6_b-1000x562.jpg

Working Shop in Public Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29222964022_84e0e3f98d_b-1000x750.jpg

Public Studio Working Shop in Hoog Catharijne , Utrecht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/08/29331078125_9821be6216_b-1000x750.jpg

Marc Olivier Wahler, Me , Guus Van Engelshoven, Saskia Van Der Kroef, Mark Alizart en Julien Fronsacq : jury curatorial programme De Appel 2016/2017

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/04/25975112150_291acaba9d_b-750x1000.jpg

De Obscure Kamer

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/25726896525_19dfa08b58_b-1000x750.jpg

De Obscure Kamer

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/25096458534_b2af6ccfdd_b-1000x750.jpg

De Obscure Kamer , tentoonstelling Arti en Amicitiae : curator Petra Noordkamp

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/25726871545_d840b2e1fa_b-750x1000.jpg

Develop new ideas on the website . Imke , Lieneke en Rafe

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/25556075016_08c5243d98_b-1000x750.jpg

BS / MS / IR and Eduardo Cadava

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/25423468116_4a4f770233_b-1000x750.jpg

Vito Acconci Studio NYC

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/25331138232_62e69fd6fc_b-747x1000.jpg

Henry Taylor studio L.A.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/25331097392_1ae4ca99f4_b-747x1000.jpg

George Herms studio L.A.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/24818915874_800aedfd57_b-747x1000.jpg

Russel Ferguson L.A.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/25423274806_ba3e8672c5_b-1000x747.jpg

@the studio of John Baldessari in L.A.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2016/03/24822676593_7da7a8e780_b-1000x750.jpg

Decipher serie presented in Miami Art Basel @Tilton Gallery NY

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/12/23477744135_4efda8887a.jpg

Opening Regio Centrale Maasbracht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/11/22768141042_210c20743e_b-1000x750.jpg

One of the Masterpieces in Maasbracht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/11/22701438555_f324224b8e_b-1000x750.jpg

Maasbracht in actie

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22617722251_0f01019f9d_b-1000x750.jpg

Generic Captain Maasbracht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22592640062_6a91367303_b-750x1000.jpg

Generic Captain Maasbracht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/21983367414_fd2600e494_b-750x1000.jpg

Maasbracht , waterpiece

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/21983004244_a16d2118a3_b-1000x750.jpg

Maasbracht, waterpiece

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22592234022_90b699cee8_b-1000x750.jpg

Wiel Arets : Regio Centrale Maasbracht

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22417734630_03cfe47e3b_b-1000x750.jpg

Roel Achterberg prepares computer for studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22411346980_15806b637c_b-750x1000.jpg

Lecture @ De Appel ..Kunst Nu.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22579125055_a64ee6c057_b-1000x750.jpg

Lecture : Kunst Nu! Witte de With, Rotterdam

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22365288668_159d274d27_b-1000x750.jpg

Thekla Reuten as Generic Captain in Maasbracht. Building designed by Wiel Arets

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22330401228_4af1748c01_b-750x1000.jpg

Thekla Reuten

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22504647152_b08e225188_b-750x1000.jpg

Thekla Reuten

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/22331263679_2e1068d1ca_b-750x1000.jpg

Anton Corbijn talk @ studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/21850894578_e2c1ecf4f9_b-1000x750.jpg

Mandela Landscape. Anton Corbijn ism Berend Strik….. gaat morgen naar Antwerpen……

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/10/21982738722_dc2c5974f1_b-750x1000.jpg

Unseen 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/09/20883689893_e79a0f7773_b-1000x750.jpg

Unseen 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/09/21317913649_8fe4773dd5_b-750x1000.jpg

Unseen 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/09/20883685913_3d49594667_b-1000x750.jpg

Unseen 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/09/21317911669_16b25e3098_b-1000x750.jpg

Unseen 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/09/21513440561_80a95a697e_b-1000x750.jpg

Unseen 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/09/21478571986_b30c1d67ff_b-1000x750.jpg

Unseen 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/09/20883678343_35f2a8ab72_b-1000x750.jpg

Detail studiofloor Jackson Pollock

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20212422310_2d090e2b1f_b-750x1000.jpg

Detail Studio floor Jackson Pollock

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20400466665_d7a953115e_b-750x1000.jpg

Detail studio Nari Ward

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20374220096_98eaa299fa_b-750x1000.jpg

Detail studio Nari Ward

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20212356810_d19794b167_b-750x1000.jpg

Detail : studio Nari Ward

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19777742224_ea244aa37c_b-750x1000.jpg

Stephane Simoens

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20210654598_6d14012491_b-1000x750.jpg

Installation shot

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20158274548_67b6cc176e_b-1000x750.jpg

Installation shot

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20346300545_5140a13246_b-1000x750.jpg

Installationshot

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19725306483_969749fe65_b-1000x750.jpg

Installationshot

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19723603274_2a79851f1c_b-1000x750.jpg

Installation shot

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20158195450_170d6dd971_b-1000x750.jpg

Detail studio stone Jan Dibbets

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20318395541_fa556386b6_b-1000x750.jpg

Detail stone Jan Dibbets studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20318325731_db9fdc25b6_b-1000x750.jpg

Detail Geoffrey Hendrixs

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20286049056_11e463f282_b-1000x750.jpg

Detail Geoffrey Hendrixs

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20312285725_d6ed3ab816_b-750x1000.jpg

Detail Geoffrey Hendrixs

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20124239788_62e3924437_b-750x1000.jpg

Detail Lee Krasner

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20125623899_fbe8b051eb_b-750x1000.jpg

Detail Lee Krasner

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19691251973_58a1a34f2c_b-750x1000.jpg

Detail studio Lee Krasner

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19689600164_4c49f4e238_b-750x1000.jpg

Detail studio lee krasner

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19691231863_36792a239d_b-750x1000.jpg

Decipher The Artist’s Mind: studio Lee Krasner

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19689579574_b593ce4309_b-1000x750.jpg

Detail studio Lee Krasner

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19691130173_e90fe41fe0_b-750x1000.jpg

Decipher The Artist’s Mind: studio Lee Krasner

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20312109475_f760b34385_b-1000x750.jpg

Decipher The Artist Mind: studio Geoffrey Hendrixs

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20303675872_51c9367bac_b-750x1000.jpg

Decipher The Artists Mind: studiofloor Jackson Pollock

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20125440979_f7fb9c92bc_b-1000x750.jpg

Decipher The Artist’s Mind: studio floor Jackson Pollock

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20124020200_bb6705dd37_b-1000x750.jpg

Detail

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20311961645_b140669233_b-750x1000.jpg

Detail

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19689325994_f31082960c_b-1000x750.jpg

Decipher The Artist’s Mind : studio door David Hammons

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20123907250_0975381111_b-1000x750.jpg

Decipher The Artist’s Mind: studio Nari Ward

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20285681666_0d50b7c2af_b-1000x750.jpg

Detail

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/19689293724_2c7cf49ee3_b-750x1000.jpg

Decipher The Artist’s Mind: studiofloor Jackson Pollock

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20285673016_d95fa2a62e_b-1000x750.jpg

Decipher the Artist’s Mind : studio Ger van Elk en Jan Dibbets

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20264913226_c144eaa61f_b-1000x750.jpg

Decipher Artist’s Mind: studio Jan Dibbets

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20100843990_ef6d152425_b-1000x750.jpg

Stephane Simoens during installation

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/08/20288300805_8f79e0051e_b-1000x750.jpg

Marie Stel and Imke Ruigrok preparing the extended brain

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/07/19231720513_b9ae32cf51_b-1000x750.jpg

Monday morning

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/07/19857500561_531f57bf14_b-1000x750.jpg

Print as basis

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/06/18641801788_ccefef655e_b-1000x750.jpg

Studio mondaymorning

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/06/18827632175_02cb9782d3_b-750x1000.jpg

Sketch for Generic Captain

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/06/18828702241_af50de25bc_b-750x1000.jpg

Sketch for studio Jan Dibbets/june/2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/06/18410473498_116f284dbc_b-750x1000.jpg

Studio june 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/06/18447424435_1729aca080_b-1000x750.jpg

Studio tuesday june 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/06/18261197889_0196a48994_b-750x1000.jpg

UNSEEN INTERVIEWS Berend Strik

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/portret-berend-26-juni-2012..jpg

Bierberaad: Building and Brewing

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/25493-Bierberaad-Building-and-Brewing.jpg

Paradiso Amsterdam met Hans van Houwelingen

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17739696768_c1cc286af9_b-750x1000.jpg

Anachooreoo 2015, Huize Frankendael.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17869662146_bff1cd03b6_b-750x1000.jpg

Fragment

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17198493864_ccd26bff06_b-1000x750.jpg

Fragment

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17820879265_8a0cc6a0b3_b-1000x750.jpg

Fragment

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17818055652_2ee221800d_b-1000x750.jpg

ICA bezoek op studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17545721466_f4838cbf84_b-750x1000.jpg

ICA bezoek op studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17545710656_da15aa8fbc_b-1000x750.jpg

ICA bezoek op studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17384256508_797de20c1a_b-750x1000.jpg

ICA bezoek op studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17545689216_8bc9b9be4f_b-1000x750.jpg

ICA bezoek op studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17571961571_1a1a93b202_b-1000x1000.jpg

ICA bezoek op studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17385707379_8fd6f96d75_b-1000x750.jpg

ICA bezoek op studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/16949470984_db2d0abafc_b-1000x1000.jpg

ICA bezoek op studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17385693769_655bf026ce_b-1000x750.jpg

ICA bezoek op studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/05/17545661836_beb05218fe_b-750x1000.jpg

Boymans van Beuningen 2015.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/04/17111115839_2fd240b657_b-750x1000.jpg

Boymans van Beuningen 2015.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/04/16674854944_157a923735_b-750x1000.jpg

Boymans van Beuningen 2015.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/04/17111115679_7428f4bbce_b-750x1000.jpg

Boymans van Beuningen 2015.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/04/17109771880_547780b82f_b.jpg

Boymans van Beuningen 2015.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/04/17109558978_e8ff90800c_b.jpg

Art Brussel 2015

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/04/17058094517_f582d4654c_b-1000x750.jpg

Berend Strik: Against Standardization and Sanitization

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/04/strik.lead_.jpg

Tilton Show /2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15478296830_5501827c99_b-750x1000.jpg

Tilton Show /2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15478295090_9116e12165_b-1000x750.jpg

Tilton Show /2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15640136036_86ddde19b5_b-1000x750.jpg

Tilton Show /2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15664684592_cdafd488d8_b-1000x750.jpg

Tilton Show /2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15664684192_1638b439ae_b-1000x750.jpg

Tilton Show oct 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15477710248_cc13d32566_b-1000x750.jpg

Meagan @ Tilton Gallery

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15634964716_83cfc2e93c_b-1000x750.jpg

Decipher The Artist’s Mind @ Tilton Gallery – 30 oct 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15659503942_0233fb706c_b-1000x750.jpg

Interview Berend Strik

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15659503942_0233fb706c_b-1000x750.jpg

Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15603010975_332a7da531_b-1000x750.jpg

Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/14982273664_8b89d5e17d_b-1000x750.jpg

Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15417415790_1e5383f085_b-1000x750.jpg

Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15416904708_da56e4101d_b-1000x750.jpg

Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15414050867_55022c3387_b-1000x750.jpg

Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/14979308914_5124021b38_b-1000x1000.jpg

Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15576372656_ec5c75a5ed_b.jpg

Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15576372346_6cb1bb5f6c_b-1000x750.jpg

Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15576372186_4d003c761e_b-1000x1000.jpg

Opening Gelderland Biennale

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15600032292_5d478abc6c_b-1000x1000.jpg

Atelier #6 – Berend Strik

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/11/1-Berend-Strik.jpg

Berend Strik

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2015/01/Berend_Strik_in_studio.jpg

Juha van T’Zelfde en Sven Lutticken in discussie over exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/10/15511111436_32fd33789a_b-1000x750.jpg

Stitched backside

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15213309137_285d87e46b_b-750x1000.jpg

De stiksels van Berend Strik

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/Berend-Strik-01.jpg

Artist Talk Anton Corbijn & Berend Strik: Mandela Landscape

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/0.jpg

Tilton Gallery 8E 76 str, NY

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15124541610_e3d5bd3147_b-750x1000.jpg

Title : loud and Clear it’s the Bear, 1989.Stedelijk Museum Amsterdam- 2014 . Collectie presentation. Work sandwiched between Rob Birza abd Martin Kippenberger

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15122671178_9578c1ebc5_b-750x1000.jpg

Title : loud and Clear it’s the Bear, 1989.Stedelijk Museum Amsterdam- 2014 . Collectie presentation. Work sandwiched between Rob Birza abd Martin Kippenberger

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15122704407_7b4a25cc86_b-1000x750.jpg

Lauren Hudgins

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15084238439_590530d1d1_b-750x1000.jpg

Meagan Bartsch at Tilton Gallery

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15084400037_ed4a9cc25f_b-750x1000.jpg

Unseen 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15079669779_5e96719540_b-1000x750.jpg

Unseen 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15266019972_75c4aa75a0_b-1000x750.jpg

Unseen 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15079711080_71fffb9a5d_b-750x1000.jpg

Unseen 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15243407456_2e25a65060_b-750x1000.jpg

Unseen 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15260627032_c33e633347_b-1000x750.jpg

Marja Bloem : the garden as studio with juha van t zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15238014556_70fee8936f_b-1000x750.jpg

Berend Strik – Stitching Photographs – Kunstkos – episode 1: The Nightinterview – KOS TV 2011

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/218490107_1280-1000x743.jpg

Studio Strik

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250675272_742b5f24e2_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250970405_5e7e6fe33f_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064413458_140a2f7e35_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064284300_dbf1c9bc00_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15227973066_f8cd5c94dc_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250965165_2be6f778c8_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250592132_2ef0a6ba2d_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064407148_3d860f43ce_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250590562_9f627ef2fe_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250587682_dbd5e68f17_b-1000x750.jpg

Decipher the artists mind : open end ( studio desiree dolron) 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064388437_9385a15e0e_b-1000x750.jpg

Studio works

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15227794686_6cf4d6832e_b-750x1000.jpg

Studio works

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15247690491_0df431e828_b-750x1000.jpg

Studio works

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064215407_afda72aeaa_b-750x1000.jpg

Studio works

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064224088_cac10e175f_b-750x1000.jpg

Studio works

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064095650_3442abd6e6_b-750x1000.jpg

Studio works

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064013629_03ecf73f4c_b-1000x750.jpg

Studio works

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250777505_f8f2763e5b_b-1000x750.jpg

Studio works

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064092500_06504bb148_b-750x1000.jpg

Studio works

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250775955_e9a40e1c0b_b-1000x750.jpg

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064193897_c56e7d4bb8_b-1000x1000.jpg

Studio works in progress

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250758115_c3e05b27e2_b-1000x750.jpg

Studio works in progress

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15227764386_e559d1bea8_b-1000x750.jpg

Studio works in progress

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064200878_d1f6b3c9cb_b-1000x750.jpg

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064060850_ab82e9d30f_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15227736196_a37ab850d5_b-800x800.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15247633841_3fea8dab33_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064042330_2fcbf21e86_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064155307_2be7cdc55b_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064168118_dcfbc46a57_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15247629181_acfcf34a35_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064152447_673db974c6_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250708385_517768e266_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064138347_34f921648f_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064136577_c49574c5dc_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250333032_95cc9002c1_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15063939109_8d0072b47e_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250699855_a0abd0eba5_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15247606621_aaceac45ee_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064142958_454029d312_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15247604481_63ba1cbdc1_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250691415_67ac53a3a1_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15247599361_cdae4d83e6_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064005660_cb7c2c92f3_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064004860_4c74081ea7_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250315152_c0d71cc5db_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15063921679_e9befb4ac9_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15250681765_52c397238d_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15063918969_b812df9fec_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15064124668_390150b6a4_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio @ galerie Fons Welters with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15063914409_593f59e51f_b-1000x750.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15226503066_d3c7c8acf2_b-1000x747.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15249122292_51f6ed4ba4_b-1000x747.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15226499896_de1d7345e5_b-1000x747.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062813130_8b43582e75_b-1000x747.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062922027_fb39852dd9_b-1000x747.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15249118272_349df8dd08_b-1000x747.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062809990_079f57e40d_b-1000x747.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062730839_03eca03f94_b-1000x747.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062918337_1dc6f42530_b-1000x747.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062917347_00e3c03d60_b-563x1000.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062917197_8e3a2b7ebf_b-747x1000.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062725759_60ded8c2e3_b-747x1000.jpg

Exhibiting The Studio with Juha van T Zelfde

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15249482375_e86dc87d13_b-747x1000.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062792148_4835402fe4_b-1000x747.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15249344895_0da9a2610c_b-1000x747.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15248970762_a9947f56b6_b-1000x747.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15226349316_f2cdef5956_b-747x1000.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15248968652_bbd7fab955_b-1000x747.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062661510_5d64558d16_b-1000x747.jpg

Juha van T Zelfde curator made show in het Gemak Den Haag

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15249338975_904609c9c5_b-1000x747.jpg

Juha van T Zelfde curator made show in het Gemak Den Haag

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062581889_a2d51730f4_b-1000x747.jpg

Juha van T Zelfde curator made show in het Gemak Den Haag

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15249336075_3ecd1bbace_b-1000x747.jpg

Juha van T Zelfde curator made show in het Gemak Den Haag

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062779738_1af37d9686_b-1000x747.jpg

Juha van T Zelfde curator made show in het Gemak Den Haag

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062576859_c2e8579423_b-1000x747.jpg

Juha van T Zelfde curator made show in het Gemak Den Haag

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15246238161_9e76325d67_b-1000x747.jpg

Juha van T Zelfde curator made show in het Gemak Den Haag

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15226337086_825b09c310_b-1000x747.jpg

Juha van T Zelfde curator made show in het Gemak Den Haag

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062650790_938d1d48c9_b-1000x747.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15248951462_24ee079f46_b-1000x747.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062644310_29bc32a176_b-747x1000.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062752767_36797e1f64_b-747x1000.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15249322505_ccb0c004f8_b-1000x747.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062563819_ab2656cb36_b-747x1000.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062639110_b1fc6d514c_b-1000x747.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062748457_99d62e9396_b-747x1000.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062614927_7cb169fbef_b-747x1000.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15226191486_84ee91860b_b-747x1000.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062427119_919402e7ef_b-747x1000.jpg

Exhibiting the Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15249181995_c41488dea3_b-1000x747.jpg

Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062235369_0dce231b35_b-1000x750.jpg

Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15225997736_1ec6d58f48_b.jpg

Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15248992175_2df0389c32_b-750x1000.jpg

Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062313040_4b4f505878_b-750x1000.jpg

Studio

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15062437088_92412fe37a_b-750x1000.jpg

Meeting People is Easy: Studio Berend Strik

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/11/458646237_1280-1000x562.jpg

Assignment 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15204619016_457307ef0e_b-750x1000.jpg

Assignment 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15040962030_3efd8398de_b-1000x750.jpg

Assignment 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15204617096_b847c0c124_b-750x1000.jpg

Assignment 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/09/15227278552_2e18e795b7_b-750x1000.jpg

CBK-zuidoost, juli/aug 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/08/14906913868_a4397ac823_b-750x1000.jpg

CBK-zuidoost, juli/aug 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/08/14906793599_d55c1870f0_b-750x1000.jpg

Exhibition CBK-Zuidoost : Wanderlust. Juli/october 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/08/15093477085_b5cb979b93_b-750x1000.jpg

Exhibition CBK-Zuidoost : Wanderlust. Juli/october 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/08/14906927157_35a9059ecd_b-750x1000.jpg

Exhibition CBK-Zuidoost : Wanderlust. Juli/october 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/08/14906926467_233de5bb01_b-750x1000.jpg

Exhibition CBK-Zuidoost : Wanderlust. Juli/october 2014

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/08/14906836330_7e2e2ae06b_b-750x1000.jpg

Small scale colored window at Troublyn , Antwerpen

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/08/15029455486_2dc34048b5_b-750x1000.jpg

HOLLANDSE MEESTERS: BEREND STRIK EN KOEN VERMEULE

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/08/BerendSytrik.jpg

Met dromen inbreken in de werkelijkheid

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/ons003200401ill0097.gif

Beeckesteyn

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14750765462_765b708f33_b.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14747965094_edeb434964_b-1000x750.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14727306016_0e1cca4bfd_b-1000x750.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14747140641_6b2588db57_b-1000x750.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14563655689_e88c90e7a2_b-1000x750.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14750000962_b2861e40bf_b-1000x750.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14563864507_ae5e901f45_b-1000x750.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14563863347_49674fc135_b-1000x750.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14563652509_34ae64817f_b-750x1000.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14770169223_6913a50e41_b-750x1000.jpg

Beeckesteyn zomer show: curator: Nathalie Faber

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14749998122_0e51f258a6_b-750x1000.jpg

Citroën SM

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14769906213_4af9f0fd37_b-1000x750.jpg

New public Art work : designed in 2006. Made in 2014. De Lieberg in Hilversum. Gas factory images mixed on glass . Burned paint. Based in Villa Industria, Hilversum.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14563539077_b35754b7d5_b-1000x750.jpg

New public Art work : designed in 2006. Made in 2014. De Lieberg in Hilversum. Gas factory images mixed on glass . Burned paint. Based in Villa Industria, Hilversum.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14563336908_34b1d28ee4_b-1000x750.jpg

New public Art work : designed in 2006. Made in 2014. De Lieberg in Hilversum. Gas factory images mixed on glass . Burned paint. Based in Villa Industria, Hilversum.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14563336838_7c73915d7d_b-1000x750.jpg

New public Art work : designed in 2006. Made in 2014. De Lieberg in Hilversum. Gas factory images mixed on glass . Burned paint. Based in Villa Industria, Hilversum.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14746807221_0c8fd0ccb7_b-1000x750.jpg

New public Art work : designed in 2006. Made in 2014. De Lieberg in Hilversum. Gas factory images mixed on glass . Burned paint. Based in Villa Industria, Hilversum.

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14746807011_59a0ef5909_b-1000x750.jpg

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14666171851_6edd31be8f_b-1000x750.jpg

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14646376506_947aa68228_b-1000x750.jpg

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14689266803_8fbe45106f_b-1000x750.jpg

Volkskrant juli

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14407524227_033f0e2a9a_b-750x1000.jpg

Volkskrant juli

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14407346858_a9c1e58108_b-750x1000.jpg

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14568010401_3ccdcd43c1_b-750x1000.jpg

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/07/14384698970_f49d23eef5_b-750x1000.jpg

Detail

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/06/14318690820_b6f3b126f5_b-750x1000.jpg

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/06/14504179502_a085265994_b-1000x750.jpg

Inside Le Corbusier

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/06/14482223486_d1a33080e7_b-1000x750.jpg

Title: woofer, woofer , 2005/2009

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/06/14318712189_681dc8343a_b-750x1000.jpg

Decipher the artist’s mind: painterly space, studio Arnulf Rainer

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/06/14503614454_95c2806713_b-1000x750.jpg

Artist Berend Strik Throws History’s Gloomiest Pool Party

http://berendstrik.nl/wp-content/uploads/2014/05/16_ac_lg.jpg
Back in time ←